Referentielijst

Woningbouw: nieuwbouw

Woningbouw: verbouwingen, renovaties & uitbreidingen

Stabiliteitsstudies

Talrijke nieuwbouw- en verbouwingsprojecten (woningen, winkels, appartementsgebouwen, …)

Utiliteitsbouw, burelen, appartementen, horeca,..