Martin landsheere

Architectuur & stabiliteitsbureau

Architectuur & stabiliteitsbureau Martin landsheere

Het architectuur- en stabiliteitsbureau werkt zowel algemene architectuuropdrachten als stabiliteitsstudies uit. 
 
Daarnaast kan u er ook terecht voor het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het schatten van de venale waarde van gronden en gebouwen, het regelen van muurovernames, technisch advies bij expertisen, …
De architectuuropdrachten omvatten zowel woningbouw (nieuwbouw, verbouwingen, renovaties en uitbreidingen) als utiliteitsbouw, bureelgebouwen, appartementen, horeca, …
 
Met veel aandacht voor de wensen van de klant wordt elke fase van het bouwproject in detail uitgewerkt.
Naast het opmaken van de bouwplannen, worden technische bestekken en meetstaten opgemaakt, en wordt de uitvoering van de werken op de werf nauwgezet opgevolgd.
 
Er wordt voor gezorgd dat er een bouwvergunning bekomen wordt en dat uw project voldoet aan de geldende reglementeringen (EPB- voorschriften, veiligheidscoördinatie, brandvoorschriften, …).
Kortom, bij het Architectuur- en stabiliteitsbureau Martin Landsheere kan u terecht voor een totaalbegeleiding van uw bouwproject !

Diensten

Nieuwbouw

Verbouwingen & Renovaties

Utiliteitsbouw

Stabiliteitsstudies

EXPERTISEN

Technisch raadsman
0%
Plaatsbeschrijvingen
0%
Marktwaarde
0%
Verbouwingswerken
0%

Referentielijst

Een echte deskundige adviseur nodig. Een offerte aanvragen